Equitherapie Individueel

Equi-Motion

Individuele sessie's


 


Je kan jezelf op een unieke manier ervaren door het bijzondere contact met paarden.

Het paard vormt als het ware een brug tussen client en therapeut, het spiegelt het gedrag van de client en werkt als motivator.


Paarden en persoonlijke groei :

Het paard als medium


Equitherapie is een met paarden ondersteunende psychotherapie waarin je op een unieke manier jezelf kan ervaren door activiteiten met, naast en tussen paarden. De ontmoeting met paarden is een innerlijk avontuur. Dit bijzondere contact biedt je kansen om bewuster om te gaan met je eigen gevoelssferen, inzichten, onbewuste gedragspatronen en problemen die je wilt veranderen.


Dit leidt tot persoonlijke groei, bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden in :


Hanteren van conflicten

Oplossen van problemen

Creatief denken

Verbeteren van communicatie

Verantwoordelijkheid

Ontwikkelen van zelfvertrouwen

Vergroten van innerlijke kracht

Vergroten van zelfreflectie en zelfbewustzijn

Samenwerking en relaties

Realiseren van doelen en wensen

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap

Herstellen van grenzen

Bewustmaking van lichaamstaalWaarom paarden ?

Het paard toont wie je bent !!


Paarden hebben geen gedachtenwereld, analyseren de zaken niet en hebben hun hooggevoelige lichaamstaal als communicatiemiddel. Ze zijn daarin zo direct, eerlijk en spontaan dat zij een spiegel zijn voor diegene die op dat moment met het paard omgaat. Ze zijn de boodschappers van wat je non-verbaal overbrengt. Paarden reageren puur op het gedrag en de gemoedstoestand, de innerlijke beleving (intentie) en niet zozeer op wat we denken te zijn. Daarnaast voelen ze de sfeer aan. Het voelt jouw sfeer aan, de staat waarin jij bent. Een verandering bij jou, zal een andere reactie bij het paard uitlokken.Paarden spiegelen !!


Paarden staan symbool voor kracht en vrijheid wat op veel mensen een intimiderend effect heeft. Ondanks angst een taak volbrengen dat met het paard verband houdt, creeert (zelf-) vertrouwen en biedt verschillende metaforen rond het omgaan met uitdagingen in het leven. Paarden leven in het moment, het hier en nu.

Ze zijn niet bezig met hun toekomst of met gedachten over het verleden

ze zijn waar ze zijn.

Het paard laat je zien hoe je in de wereld staat en nodigt je uit om te veranderen, daarbij creeer je openingen in hulpbronnen en talenten. In zoveel situaties vormt de kracht en de omvang van het paard een sterke uitdaging. En wat zeker niet vergeten mag worden :

het paard oordeelt niet en uit geen kritiek !!


De hooggevoeligheid en de oprechtheid van paarden maakt het mogelijk om op een liefdevolle manier diep in jezelf te kijken..