Equitherapie

Equitherapie

Equi-Motion geeft een met paarden ondersteunende coaching waarin je op een unieke manier jezelf kan ervaren door activiteiten met, naast en tussen de paarden. De ontmoeting met paarden is een innerlijk avontuur. Dit bijzondere contact biedt je kansen om bewuster om te gaan met je eigen gevoelssferen, inzichten, onbewuste gedragspatronen en problemen die je wilt veranderen. Dit leidt tot persoonlijke groei, bewustwording en ontwikkelen van sociale vaardigheden. Voor kinderen , jongeren en volwassenen, gezin-en teamcoaching

Individuele coaching en workshops