Paard als Spiegel

Equi-Motion

Het paard als spiegel


'Wees als een spiegel'

Wie als een spiegel is, heet alles zonder oordeel welkom (Chuang Tzu )


Een paard doet dit van nature

“Paarden liegen niet, ze zijn je oprechte spiegel"De workshop Paard als Spiegel is een krachtige metafoor voor jouw patronen in je leven.De paarden spiegelen zo fantastisch zuiver en zonder waardeoordelen, dat het werkelijk een doorbraak kan betekenen in je groei.


Met behulp van het paard kom je er zelf achter wat het effect van je gedrag, lichaamstaal, houding, overtuiging, intentie en verwachtingen is op de ander en je omgeving . De reactie van het paard is zeer verhelderend en geeft input voor je verdere persoonlijke ontwikkeling. Het paard wordt als spiegel gebruikt voor je innerlijke gemoedstoestand (bewust dan wel onbewust).


Paarden voelen verborgen emoties aan.


Het paard heeft een boodschap voor degene die ermee omgaat. We kunnen veel van paarden leren. Als we maar luisteren wat ze ons te vertellen hebben.

Dat is voor ieder weer een eigen unieke boodschap. Ben jij benieuwd wat die boodschap voor jou zou kunnen zijn ? 


Kom het zelf ervaren . . .


Voor iedereen die wil genieten van de helende kracht van het paard

Een ontdekkingsreis naar jezelf 

met het paard als persoonlijke coach


Deze workshop is een unieke kans om jezelf te ervaren via aktiviteiten met,

naast en tussen de paarden en in verbondenheid met de natuur


Ervaring met paarden is niet noodzakelijk. Wel de vaardigheid en bereidheid tot zelfreflectie.


Ervaar de unieke eigenschap van het paard om

je gedrag , emoties, houding, overtuigingen en intenties te kunnen spiegelen.