Assertiviteit en Lichaamstaal met Paarden

Equi-Motion

Assertiviteit en Lichaamstaal met Paarden 

Assertiviteit gaat over het evenwicht tussen contact en respect


Anderen ontmoeten betekent contact zoeken

maar ook respect hebben voor grenzen

jouw grenzen en grenzen van de ander


Assertiviteit is je bewust zijn van grenzen en subtiel kunnen reageren als iemand er over gaat, alvorens je kwaad wordt, alvorens de emmer overloopt, assertiviteit zonder agressiviteit...


Assertief zijn betekent dat je mag nee zeggen, maar ook dat je mag vragen wat je nodig hebt...

Met het paard als spiegel werken we rond deze thema's: assertiviteit, communicatie, contact, respect, lichaamstaal, grenzen, durven nee zeggen, mogen vragen wat je nodig hebt,...


Ervaring met paarden is niet noodzakelijk.

Wel de vaardigheid en bereidheid tot zelfreflectie