Paardengewijs

Equi-Motion

Paardengewijs“Je kan anderen niet veranderen, alleen jezelf. Je moet op zoek gaan naar

je eigen passie en unieke talenten."

Deeprak Chopra


Om als therapeut je werk op een behoorlijke manier te kunnen uitoefenen, heb je op verschillende vlakken voldoende bekwaamheid nodig. Enerzijds dien je de specifieke methodiek efficient te kunnen gebruiken. Anderzijds dien je als therapeut de juiste grondhouding te ontwikkelen om met clienten te kunnen werken. Deze grondhouding vormt het draagvlak voor de technische en specifieke beroepsbekwaamheid.


De workshop “ Paardengewijs “ leent zich uitstekend als onderdeel om de grondhouding , je vaardigheden, je valkuilen en kwaliteiten .... ervaringsgewijs te onderzoeken.

Een paard kan niet bedriegen of iets verhullen. Het beoordeelt niet en veroordeelt niet, het reageert precies op de manier waarop er met hem wordt omgegaan. Een paard geeft je een absoluut eerlijke reactie en helder inzicht op hoe je als therapeut ' de teugels in handen houdt ' tijdens een sessie. Door paarden je gedrag te laten spiegelen kom je veel over je eigen vaardigheden te weten. Paarden zijn zeer sensitief, geven directe feedback en fungeren als eerlijke spiegel op je eigen non-verbale gedrag.


Therapeutische vaardigheden die we kunnen verhelderen in deze workshop zijn :

Authenticiteit stimuleren

Zelfinzicht vergroten

Vertrouwen en respect opbouwen

Focus houden en richting geven

Effectief communiceren

Observeren

Motiveren

Grenzen stellen

Empathie

Onderkennen en omgaan met weerstand

Objectief “ luisteren “

Daadkracht ontwikkelen

Creatief oplossend vermogen stimmuleren


In deze workshop vertrekken we van een ervaringsgerichte benadering. Ervaringen worden theoretisch uitgediept en gekaderd. Vaardigheden worden praktisch getraind tijdens concrete oefenmomenten door middel van afgelijnde opgaven met de paarden.


Het is een uitnodiging om op een ontspannen, snelle en plezierige manier je therapeutische kwaliteiten verder te ontwikkelen. Spiegel je eigen gedrag aan het paard

en speel vanuit (zelf)vertrouwen in op de situatie.

Durf je te laten leiden .